Appartementsrechten en de Vereniging van Eigenaars (VvE)

Het appartementsrecht is een aandeel in een onroerende zaak die gesplitst is en geeft het exclusieve recht om het privégedeelte te gebruiken, waar het appartementsrecht betrekking op heeft. Naast dit exclusieve appartementsrecht krijgt de appartementseigenaar ook een aandeel in de gemeenschappelijke eigendom (gemeenschappelijke ruimte) die bij de splitsing ontstaat. De appartementseigenaar wordt ook van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is een orgaan van alle appartementseigenaren om te beslissen over onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte, het beheer en regels waaraan de leden van de VvE zich moeten houden, zoals het huishoudelijk reglement.

De regels binnen een VvE worden bepaald door de splitsingsakte en het modelreglement. Daarnaast wordt door de vergadering van de VvE vaak nog een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Hoe te handelen als bestuur wanneer leden van VvE deze regels overtreden, is vaak niet eenvoudig. PHAROS advocaten adviseert besturen maar ook leden van VvE’s over deze en tal van andere onderwerpen.

Daarbij kan gedacht worden aan conflicten over overtreding van regels uit de splitsingsakte die zien op de beperking van het gebruik van het privégedeelte door leden of gebruikers die hun appartement ter beschikking willen stellen voor verhuur via airbnb.

Wij adviseren en procederen over beslissingen omtrent ontzegging van het gebruik van het appartement, in kwesties waarin de splitsingsakte en/of de daarbij behorende tekeningen niet overeenstemmen met de feitelijke situatie, over de gevolgen van wijzigingen in het gebouw en kosten en service kosten binnen de VvE.

Dergelijke vragen om rechtshulp zijn toegenomen sinds rechtsbijstandsverzekeraars de vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstand verzekerde VvE hebben te respecteren.

Voor niet rechtsbijstand verzekerde VvE’s kan ons concept van de Flex lawyer een uitkomst zijn. Een VvE kan daarmee snel en op maat advies inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat tegen zeer concurrerende tarieven. Daarmee kunnen rechtsvragen en/of conflicten, die mogelijk niet zo’n groot financieel belang hebben maar vaak wel van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid binnen een appartementsgebouw, snel en efficiënt worden beantwoord en opgelost.