Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ofwel “de kleine lettertjes” zijn een bron van veel discussie.

Wij adviseren en procederen regelmatig over de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden, hoe deze zich verhouden tot de algemene voorwaarden van de andere contractspartij (the battle of forms) en de zogenoemde zwarte –en grijze lijsten van ontoelaatbare bedingen.

PHAROS advocaten heeft al voor veel partijen algemene voorwaarden opgesteld, maar is van mening dat cliënten daarmee nog niet “klaar” zijn. Het enkele feit dat men beschikt over een deugdelijke set algemene voorwaarden, betekent nog niet dat ze daarmee ook op juiste wijze van toepassing op een overeenkomst worden verklaard.

De dienstverlening van PHAROS advocaten is er dan ook niet alleen op gericht om waterdichte algemene voorwaarden te maken, maar ook om cliënten te instrueren hoe de algemene voorwaarden op juiste wijze van toepassing kunnen worden verklaard op een overeenkomst. Dat wil zeggen zonder dat men het risico loopt dat bedingen uit de algemene voorwaarden worden vernietigd. Niets is namelijk frustrerender dan te moeten vaststellen dat geen beroep kan worden gedaan op bepalingen uit de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsbeperking/exoneratie-clausule) omdat de algemene voorwaarden niet van toepassing of vatbaar voor vernietiging blijken te zijn.

Ons Flex lawyer-concept biedt de mogelijkheid om deze extra know how tegen vriendelijke tarieven in te kopen.