Aandeelhoudersgeschillen

Bij voorkeur voorkomt PHAROS advocaten aandeelhoudersgeschillen door goede aandeelhoudersovereenkomsten te maken.

Ondanks dat kunnen er uiteraard op vele manieren conflicten tussen aandeelhouders ontstaan:

Een aandeelhouder ontdekt dat een mede-aandeelhouder, tevens bestuurder van de vennootschap, concurrerende activiteiten verricht; een mede-aandeelhouder, tevens bestuurder, laat een commerciële kans voor de onderneming liggen, maar pakt deze in privé; twee vennoten met gelijke zeggenschap in een vastgoedvennootschap zijn het oneens over de koers van de onderneming waardoor een patstelling ontstaat (deadlock); een meerderheidsaandeelhouder drukt besluiten door; een mede-aandeelhouder, tevens bestuurder van een vennootschap, onttrekt onrechtmatig gelden aan de vennootschap voor privédoeleinden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de geschillen die zich in onze praktijk hebben voorgedaan.

Geschillen als de hiervoor genoemde kunnen op verschillende manieren tot een oplossing worden gebracht. Als overleg niet werkt, zal eerst een blik moeten worden geworpen op de contractuele geschillenregeling; deze zal wellicht voorzien in de mogelijkheid van gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting) en gedwongen overname van aandelen (uittreding). In sommige gevallen zal opzegging van de aandeelhoudersovereenkomst tot een oplossing kunnen leiden. In andere gevallen zal een mediation traject uitkomst kunnen bieden.

Tenslotte weten wij ook de weg naar de Ondernemingskamer voor een enquête-procedure te vinden. U kunt van ons een doortastende aanpak verwachten.