Wijziging vrijstellingsregeling prospectusplicht

Download PDF
Vrijstellingsplicht
Per 1 oktober 2017 wijzigt de vrijstellingsregeling prospectusplicht

In Nederland is het (kort gezegd) verboden om effecten uit te geven zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus dat voor iedereen verkrijgbaar is.

Voor het aanbieden van effecten aan het publiek (beleggers) of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt geldt in beginsel dan ook een prospectusplicht.

Van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen

Op 6 september maakte de minister van Financiën bekend dat de vrijstellingsregeling van de prospectusplicht per 1 oktober 2017 zal wijzigen. De vrijstelling wordt verhoogd van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen. Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling dient de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen onder de € 5 miljoen te blijven (over een periode van 12 maanden berekend). Verder moeten ondernemingen die gebruik maken van deze vrijstelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meldplicht en informatiedocument

Per 1 oktober 2017 geldt een aantal nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te maken van deze vrijstelling:

  • U dient vooraf bij de AFM te melden dat u gebruik wilt maken van deze vrijstelling;
  • U dient door middel van een informatiedocument (dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen) bepaalde gegevens te verstrekken aan de potentiële beleggers.
  • Dit informatiedocument moet bovendien gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Het doel van dit informatiedocument is beleggers te helpen om de kosten, risico’s en het rendement van de betreffende belegging goed te kunnen begrijpen.

Wilt u meer weten over de vrijstellingsregeling of heeft u andere vragen over (het aanbieden van) effecten, neemt u dan vooral contact op mij.