Vakantieverhuur woningen: nieuwe afspraken gemeente Amsterdam en Booking.com

Download PDF

Vakantieverhuur woningen: nieuwe afspraken gemeente Amsterdam en Booking.com

De gemeente Amsterdam heeft op 9 november 2017 het volgende bericht bekend gemaakt over verhuur van woningen voor vakantieverhuur via Booking.com:

De gemeente Amsterdam en Booking.com hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vakantieverhuur van woningen. Deze afspraken gaan op 1 januari in.

Er zijn al eerder regels opgesteld om illegale vakantieverhuur tegen te gaan en overlast te voorkomen. Zo moet vakantieverhuur door bewoners of eigenaars gemeld worden aan de gemeente, mag aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd of langer dan zestig dagen worden verhuurd en moet de eigenaar van de woning akkoord zijn.

Extra maatregelen
Het Amsterdamse bedrijf Booking.com is al langere tijd in goed overleg met de gemeente over het tegengaan van illegale verhuur en biedt bijvoorbeeld inzicht in de verhuur door de adressen van het aanbod te vermelden. Ook verwijdert Booking.com advertenties of verhuurders van haar site als de gemeente heeft aangegeven dat het illegale verhuur betreft en informeren zij verhuurders over het Amsterdamse beleid. Booking.com levert een verdere positieve bijdrage door vanaf 1 januari 2018 extra maatregelen te treffen:

– Na 60 verhuurde nachten maakt Booking.com woningen niet boekbaar, tenzij de eigenaar een vergunning heeft;
– Booking.com meldt aan zowel verhuurders als gasten dat er een maximum van 4 personen per appartement geldt;
– Booking.com werkt binnen de wettelijke grenzen mee aan handhavingsverzoeken.

Deze maatregelen gelden voor een jaar.

Registratiesysteem
De gemeente en Booking.com zijn het erover eens dat vrijwillige afspraken met individuele bedrijven geen structurele oplossing bieden voor het probleem van illegale verhuur. Daarom pleit Booking.com samen met de gemeente voor een verdergaande wettelijke oplossing in de vorm van een registratiesysteem. Bij het registratiesysteem is de gemeente verantwoordelijk voor de uitgifte en verificatie van registratienummers. Alleen woningen die zo’n registratienummer hebben, mogen op een platform worden verhuurd voor vakantieverhuur. Dit systeem biedt een gelijk speelveld voor de aanbieders van vakantieverhuur en maakt het mogelijk om efficiënt te handhaven.

PHAROS advocaten
Booking.com en de gemeente Amsterdam pleiten, zo blijkt uit het bericht, voor een nieuwe wettelijke verplichting voor woningeigenaren. Een registratienummer voor woningen die via een online platform (mogen) worden verhuurd voor vakantieverhuur. Vanuit privacy-oogpunt is hier wel het een en ander tegen in te brengen. Bovendien is de praktijk van online boekingsystemen (zoals Booking.com, Airbnb, Windu etc.) weerbarstig en zal het aanbod in de praktijk dan zeer waarschijnlijk lopen via schaduwplatforms op buitenlandse internetpagina`s, waar de gemeente Amsterdam geen overeenkomst mee (of zeggenschap over) heeft.

Opmerkelijk onderdeel van het persbericht van de gemeente is dat Booking.com per 1 januari 2018 als “extra maatregel” gaat meewerken aan handhavingverzoeken ‘binnen de wettelijke grenzen’. Het lijkt mij eerlijk gezegd nogal voor de hand liggen dat een bonafide bedrijf te allen tijde meewerkt aan het handhaven van wet- en regelgeving ‘binnen wettelijke grenzen’, maar kennelijk verleende Booking.com deze medewerking in het verleden (en tot 1 januari 2018) dus niet. Opmerkelijk dit punt (want andere partijen die niet meewerken aan handhaving binnen ‘de wettelijke grenzen’ worden wel -en hard- aangepakt door de gemeente Amsterdam), tenzij het persbericht van de gemeente op dit punt onjuist is.

PHAROS advocaten houdt de juridische ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt (waaronder onttrekking van woningen aan de woonruimtevoorraad en daarvoor opgelegde boetes, verhuur aan expats, woongroepen, omzettingsvergunningen, splitsing, short stay, tijdelijke huurovereenkomsten etc.) nauwgezet bij en houdt u op daarvan op de hoogte via onze blogs.

Heeft u vragen over het Amsterdamse woning(markt)beleid, neem dan gerust contact op met mij of met een van mijn kantoorgenoten.