Uitsluiten gebreken bij verkoop woning

Download PDF

Regelmatig komt het voor dat een koper van een woning schadevergoeding verlangt van de verkoper voor naderhand geconstateerde gebreken wegens niet-nakoming van de koopovereenkomst. In deze feitelijke en juridische complexe materie spelen verschillende elkaar beïnvloedende factoren een rol, waaronder de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. In het algemeen wordt aangenomen dat de kans op problemen voor verkopers kan worden verkleind door in de koopovereenkomst (vaak op basis van het NVM-model) de aansprakelijkheid voor gebreken kan worden uitgesloten. Het is dus van belang om daar reeds bij de onderhandelingen en vervolgens bij het opstellen van de koopovereenkomst rekening mee te houden. Is er sprake van een oude woning dan kan bijvoorbeeld een ouderdomsclausule worden opgenomen in de koopovereenkomst. Het beste lijkt echter om bepaalde garantiebepalingen te schrappen of te wijzigen. Elkaar tegensprekende teksten of elkaar overlappende teksten kunnen het beoogde effect weer (gedeeltelijk) teniet doen. Let dus goed op de formuleringen.