Totdat de strijd ons scheidt…

Download PDF

Ruzie aandeelhouders

Bij MKB ondernemingen staan aandeelhouders veelal dichter bij de onderneming en houden zij zich vaak actief bezig met de day-to-day business. De aandeelhouder is vaak tevens bestuurder. Dat is mooi, die betrokkenheid.

Echter, soms gaat het wringen als er meer dan 1 aandeelhouder is. Denk aan de situatie dat een aandeelhouder het niet eens is met het gevoerde beleid, over bijvoorbeeld het doen van dividenduitkeringen of de noodzaak van een kapitaalstorting.

Dit soort verschillen van inzicht kan leiden tot een heus aandeelhoudersgeschil. Dat is niet goed voor de aandeelhouders en niet goed voor de onderneming.

Het is daarom cruciaal om de onderlinge relatie tussen aandeelhouders goed te regelen en wel in een aandeelhoudersovereenkomst. Naast zaken als besluitvorming, dividendbeleid, non-concurrentie bedingen en dergelijke, is een geschillenregeling ook van groot belang. Want, hoe ga je als aandeelhouders met elkaar om als er onderlinge geschillen ontstaan? Niet iets waar je aan wilt denken als een bedrijf begint.

‘Huwelijkse voorwaarden’

Ik vergelijk het daarom vaak met huwelijkse voorwaarden, die kom je overeen op het moment dat de relatie goed is, voor de situatie dat dit onverhoopt niet meer zo is; je beschermt elkaar. Als aandeelhouder zou je precies hetzelfde moeten doen. Nog belangrijker, ook de onderneming dient beschermd te worden.

Een geschil tussen aandeelhouders (zeker bij familiebedrijven) kan namelijk het einde van de onderneming betekenen en dat is doodzonde.

De wet biedt uiteraard een aantal geschillenregelingen specifiek voor aandeelhouders, maar het is geen overbodige luxe om een eigen regeling overeen te komen.

In een dergelijke regeling kan bijvoorbeeld worden afgesproken:

  • dat geschillen dienen te worden opgelost door middel van bindend advies of arbitrage om zo de gang naar de rechter te voorkomen;
  • dat de ene aandeelhouder in bepaalde gevallen zijn aandelen moet aanbieden aan de andere aandeelhouder;
  • hoe de waarde van de aandelen wordt bepaald bij een gedwongen overdracht.

Bepaal het vooraf

Deze zaken bepaal je op voorhand samen. Dergelijke discussies voeren op het moment dat er al issues zijn is vragen om (nog meer) problemen. Besef echter wel, het hebben van een goede geschillenregeling is geen garantie voor een vlekkeloze oplossing van geschillen. Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk, omdat een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt bijvoorbeeld. Een rechter zal de tussen aandeelhouders gemaakte afspraken echter niet zomaar negeren. Dus ook dan helpt het als er een aandeelhoudersovereenkomst ligt.

Kortom, met een goede geschillenregeling leidt “scheiden” niet tot onnodig lijden.

Vragen?

Wilt u een onderneming starten of participeert u in een onderneming en hoort u graag wat meer over het de aandeelhoudersovereenkomst?

Bel of mail ons dan gerust. Ook als u al een aandeelhoudersovereenkomst hebt en deze wilt laten toetsen of kampt met een (dreigend) geschil, kunt u altijd contact opnemen. Wij bespreken graag met u wat uw mogelijkheden zijn.