Winstafdracht bij illegale onderverhuur

Uit een al wat eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010 blijkt dat een woningcorporatie met succes winstafdracht kan vorderen van een huurder [...]