“Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” is in werking getreden!

Model huurovereeenkomst roz
De spoedwet “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” is in de Staatscourant gepubliceerd en inmiddels in werking getreden. Zoals wij al [...]

De informatieplicht van de verhuurder bij de tijdelijke huurovereenkomst – wees er op tijd bij!

Bent u verhuurder van woonruimte? Sluit u tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte? Let dan goed op! Deze huurovereenkomsten lijken een [...]

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan

In bestemmingsplannen is vastgelegd hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld als woning of als winkelruimte. Ander gebruik dan het [...]

Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huur woonruimte

Op 9 oktober jl. is de Wet tijdelijke huur via internet ter consultatie aangeboden, zoals tegenwoordig wel vaker gebeurt. Het doel van deze consultatie, [...]