Huurverlaging in winkelcentrum afdwingbaar bij tegenvallende ontwikkeling omliggende woonwijk?

Over winkelcentra en leegstand is op onze website eerder een blog gepubliceerd (link). Daarin kwam o.a. aan de orde dat verminderde bezoekersaantallen als [...]

Planwijziging ontwikkeling in strijd met gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten?

Het komt bij (project)ontwikkelingstrajecten regelmatig voor dat voorgenomen plannen door een ontwikkelaar worden gewijzigd. Wijziging van de plannen gedurende [...]

Sanering asbestdaken geboden door verbod asbestdaken

Vanaf 2024 is het bezitten van vastgoed met asbestdaken verboden. Alle asbestdaken in Nederland dienen te worden gesaneerd als gevolg van een recent besluit [...]

Goedkeuring verzoeken van een afwijkend beding is mogelijk na vernietiging en ingangsdatum huur

De Hoge Raad heeft op 3 april jl. bepaald dat na ingangsdatum van een huurovereenkomst en vernietiging van een afwijkend beding door een huurder, alsnog [...]

Nieuwsbrief PHAROS advocaten

Lees onze nieuwsbrief hier. Graag delen wij onze kennis met u. Regelmatig publiceren wij daarom op onze site nieuwsitems en blogs over (actuele) [...]

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt modelhuurovereenkomsten ter beschikking met betrekking tot o.a. woon-, winkel- en kantoorruimte. Recent is de [...]

Catering en huur

Bij catering in een gedeelte van een (kantoor)gebouw op basis van een cateringovereenkomst kan onbedoeld ook sprake zijn van huur. In deze blog wordt hier [...]

Winkelcentra en leegstand

Leegstand is al enkele jaren een actueel onderwerp. Voor een eigenaar/verhuurder van een winkelcentrum is het om meerdere redenen zaak om leegstand van winkels [...]