Asbest, better safe than sorry?

Op 1 december jl  heeft minister Asscher de Tweede Kamer laten weten dat de eerder aangekondigde drastische verlaging van de grenswaarden voor de concentratie [...]