Meerwerk: de Hoge Raad geeft duidelijkheid

meerwerk
In zijn arrest van 1 juli 2022 maakt de Hoge Raad duidelijk hoever de waarschuwingsplicht van de aannemer gaat bij meerwerk.   Regels over meerwerk – wet, [...]

Didam-arrest (factsheet ministerie BZK)

Op 26 november 2021 is door de Hoge Raad in het Didam-arrest overwogen dat de overheid ook bij het aangaan en uitvoeren van een privaatrechtelijke [...]

Corona en huur: lagere tot géén huurkorting door TVL-steun!

De Rechtbank Overijssel heeft op 8 april 2021 een belangrijke (kort geding) uitspraak gewezen over de wijze waarop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) [...]

Debt collection in the Netherlands

Debt collection
1                  Introduction 1.1              In general, the following options are available under [...]

Studiemiddag “Strategisch procederen” door René Klomp (o.a. Hof Amsterdam)

Studiemiddag “Strategisch procederen” door mr. dr. R.J.Q. (René) Klomp Op dinsdag 9 juni 2015 van 13:30 tot 18:00 uur organiseert Kenniscentrum PHAROS [...]

New website PHAROS advocaten live

The new website of PHAROS advocaten [...]

PHAROS advocaten zal in februari 2014 verhuizen naar een kantoorvilla aan Albrechtlaan 3 te Bussum

"PHAROS advocaten zal in februari 2014 verhuizen naar een kantoorvilla aan Albrechtlaan 3 te Bussum" De partijen zijn een langjarige huurovereenkomst [...]