Sanering asbestdaken geboden door verbod asbestdaken

Vanaf 2024 is het bezitten van vastgoed met asbestdaken verboden. Alle asbestdaken in Nederland dienen te worden gesaneerd als gevolg van een recent besluit [...]

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt modelhuurovereenkomsten ter beschikking met betrekking tot o.a. woon-, winkel- en kantoorruimte. Recent is de [...]

PHAROS advocaten breidt uit; verwijderen huurdersvoorzieningen

PHAROS advocaten breidt uit Per 1 januari jl. is het team van PHAROS advocaten verder versterkt door de komst van Steven Arnold, advocaat en mediator, die [...]