Basisregistratie Ondergrond

In het Kadaster zijn verschillende vastgoed- en geografische gegevens geregistreerd: wat is van wie en waar lopen welke grenzen. Voor gegevens over de situatie [...]

Stimulans voor huurwoningen in middensegment

Gemeenten kunnen huurwoningen in het middensegment als aparte categorie opnemen in bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden om het aanbod [...]