Studiemiddag “Actualiteiten Vermogensrecht” door mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem

Download PDF

Op woensdag 26 november 2014 van 13:30 tot 18:00 uur organiseert Kenniscentrum PHAROS advocaten in NH Hotel Jan Tabak te Bussum de studiemiddag ‘Actualiteiten Vermogensrecht’, docent mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem. Klik hier om de uitnodiging te bekijken en schrijf u direct in.

Over Edwin van Wechem

Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch en partner bij C-legal. Docent contracten- en vermogensrecht voor Grotius, Kluwer, Law@Work, de Law Firm School en vele andere instanties. Voorheen als adviseur contractenrecht (en internationaal contractenrecht) verbonden aan de VU en aan advocatenkantoor Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Redacteur van de tijdschriften Contractenrecht, Vermogensrechtelijke Analyses en Rechtspraak Contractenrecht. Auteur van vele artikelen en boeken over onder meer algemene voorwaarden, koop, en bijzondere overeenkomsten. Tevens auteur van het pre-advies over de EU-verordening Rome I.

Over de studiemiddag

Edwin van Wechem treedt al jaren op als docent op het gebied van vermogensrecht, contracten maken en algemene voorwaarden. Ook verzorgt hij in het NJB de kronieken voor het vermogensrecht. Tijdens de studiemiddag “Actualiteiten Vermogensrecht” zullen recente arresten van de Hoge Raad worden besproken en in een lijn met eerdere rechtspraak en de praktijk worden geplaatst. Daarbij komen thema’s als uitleg van overeenkomsten, algemene voorwaarden, goederenrechtelijke issues, ontvangsttheorie, opschortingsrechten en tekortschieten, verzuim en schadevergoeding aan de orde.