Steunakkoord retail (akkoord tussen retailers, verhuurders, banken en ministerie EZK)

Download PDF

Verhuurders, retailers, banken en overheid (Ministerie EZK) hebben op 10 april 2020 een akkoord bereikt over huurbetalingen. Doel van het akkoord is (onder meer) de pijn te verdelen tussen verhuurders, retailers (incl. aandeelhouders), banken en de overheid. Bijdragen naar draagkracht en op basis van fairness elkaar helpen.

200410-steunakkoord-retailsector-10-april-2020.cb6bdf

De inhoud van het akkoord is op hoofdlijnen:
1. Opschorting van drie maanden huur (april t/m juni) voor retailers met tenminste 25% omzetverlies.
2. Bedrag dat kan/mag worden opgeschort is tenminste 50% van de reguliere huursom.
3. Door complexiteit geldt maatwerk voor a) internationale retailers, mits constructieve opstelling!
4. Verhuurder en financiers maken geen gebruik van huuruitzettingen danwel maken geen aanspraak op bank- en/of concerngaranties als partijen zich aan het Steunakkoord verbinden en naleven.
5. Aantoonbaar omzetverlies als gevolg van Corona.
6. Volledige transparantie!
7. Nog geen kwijting van huur die mag worden opgeschort!
8. Banken geven zowel verhuurders als retailers met een financiering tot EUR 2,5 mio uitstel van aflossing voor een periode van 6 maanden en maatwerk voor grotere financieringen.

Het akkoord bindt partijen niet, maar naar onze mening zou er wel betekenis aan kunnen worden toegekend indien rechters in toekomstige zaken moeten oordelen over geschillen tussen verhuurders en winkeliers over de huurbetalingen. Bijvoorbeeld voor de vraag wat redelijk is binnen de branche, of in hoeverre als er een beroep wordt gedaan op onvoorziene omstandigheden, de gevolgen van een huurovereenkomst (terzake de huurbetaling) kunnen worden gewijzigd.

Voor vragen over dit akkoord en andere vragen over het doorbetalen van huur zijn wij via onze Corona-helpdesk bereikbaar.

PHAROS advocaten
+31 (0)35 7110844