PHAROS advocaten introduceert: De “Flex lawyer”

Download PDF
U denkt bij PHAROS advocaten aan een kantoor dat adviseert en procedeert op het gebied van diverse rechtsgebieden. Zoals algemeen contractenrecht, vastgoed (huur, bouw, koop, projectontwikkeling, erfpacht, bestuursrecht/ruimtelijke ontwikkeling etc.) en ondernemingsrecht (fusies, overnames, aandeelhoudersgeschillen etc.).

Ook is de kans groot dat u ons ziet als traditioneel kantoor in díe zin dat wij zaken aannemen tegen een vooraf afgesproken uurtarief en de werkzaamheden op ons kantoor worden uitgevoerd.

Echter, dat is al lang niet meer in alle zaken het geval. Wij gebruiken dit podium graag om bekend te maken dat wij sinds januari van dit jaar, naast de traditionele werk- en beloningswijze ook een flexibele werk- en beloningswijze hebben geïntroduceerd onder het label “Flex lawyer”.

Wat is de toegevoegde waarde van de Flex lawyer?

Opdrachten onder dit label zijn vaak langduriger van aard dan traditionele opdrachten. Daardoor kan de hoogte van de vergoeding gematigd worden. Denk aan:

  • projectmatig werk
  • interim werk
  • (in-house) trainingen
  • werk op basis van abonnementen

Graag verwijzen wij u naar onze website waar we onze dienst “Flex lawyer” nader toelichten en concreet maken aan de hand van 5 voorbeelden.

U ziet het: de Flex lawyer van PHAROS advocaten ondersteunt uw bedrijf op de manier die het beste bij u en uw bedrijf past.

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons hierover opnemen.