Nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

Download PDF

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw; de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en zal allereerst gaan gelden voor de bouwwerken in de laagste risicoklasse vanaf 1 januari 2021 (denk hierbij aan eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden).

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft tot doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Zo komt er een kwaliteitscontroleur die onder andere het bouwplan toetst op risico’s en controleert of de bouwplaats aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Daarnaast wordt de positie van de opdrachtgever verbeterd (onder andere betere bescherming bij gebreken na oplevering van een bouwwerk) en wordt (vice versa) de aansprakelijkheid van opdrachtnemers voor de kwaliteit van hun bouwwerken uitgebreid.

In twee eerdere blogs van mijn kantoorgenoot is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen reeds aan bod gekomen:
Wetsvoorstel: kwaliteitsborging voor het bouwen;
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: stand van zaken.

Lees hier meer over de instemming van de Eerste Kamer met het nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ellis Cuijpers