Nieuw stelsel heffing van griffierechten in burgerlijke zaken

Download PDF

Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee het systeem van de door gerechtelijke instanties van de procederende partijen geheven griffiegelden wordt gewijzigd. In plaats van de huidige, veelal onduidelijke percentageregeling, zullen in alle zaken vaste tarieven worden geheven, gerangschikt naar het financiële belang dat met de zaak is gemoeid. Voor on- en minvermogenden zal een vast laag tarief gelden en het uitgangspunt wordt geïntroduceerd dat het griffierecht aan het begin van de procedure wordt geïnd.

Om de gang naar de rechter laagdrempelig te houden zullen burgers een lager tarief gaan betalen dan bedrijven. Wanneer een burger echter een incassoprocedure tegen een bedrijf verliest (hetgeen doorgaans in 90% van de incassozaken bij de kantonrechter gebeurt), zal de burger echter in de hogere proceskosten aan de kant van de schuldeiser (veelal een onderneming) worden veroordeeld en deze alsnog moeten betalen.