7:226 BW: koop breekt geen huur bij projectontwikkeling?

In de projectontwikkeling is het bestendig gebruik om, voordat er gebouwd wordt, huurovereenkomsten te sluiten en daarna het project door te verkopen aan een [...]

Contractbeheer: voorkomen is beter dan genezen

De huidige economische crisis zet veel zakelijke relaties onder druk. Door verminderde financiële armslag worden afspraken niet of minder goed nagekomen. [...]

Civielrechtelijke ontruiming kraakpand nog steeds mogelijk

Op 1 juni 2010 zal de Eerste Kamer stemmen over het initiatiefwetsvoorstel “Kraken en leegstand”. Het voorstel beoogt onder andere het Openbaar Ministerie [...]

Soort gebreken belangrijk bij nieuwbouw

In bouwcontracten wordt nog altijd vaak gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989. Hierin staan onder meer verschillende [...]

Financiële crisis geen onvoorziene omstandigheid

De financiële crisis leidt nog steeds tot veel geschillen. Op 30 september 2009 wees de kort gedingrechter in Zutphen (LJN: BK3761) een duidelijk vonnis in [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid: Palm Invest

In de Palm Invest-zaak heeft de rechtbank Amsterdam (LJN: BK7176) op 11 november 2009 beslist dat een commercieel manager, die als tijdelijk bestuurder van [...]

Uitsluiten gebreken bij verkoop woning

Regelmatig komt het voor dat een koper van een woning schadevergoeding verlangt van de verkoper voor naderhand geconstateerde gebreken wegens niet-nakoming van [...]

Aansprakelijkheid voor opzegging distributieovereenkomst

Op 24 februari jl. deed de rechtbank Arnhem (LJN: BL 6831) een opmerkelijke uitspraak in een zaak over de opzegging van een distributieovereenkomst die 37 jaar [...]