• Nederlands
  • English

Gebruiksverplichting bedrijfsruimte

Leegstand leidt bij verhuurders vaak tot schade, door een negatief effect op de uitstraling en de beleggingswaarde van het pand. Uit recente uitspraken rond de [...]

Nieuw stelsel heffing van griffierechten in burgerlijke zaken

Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee het systeem van de door gerechtelijke instanties van de procederende partijen [...]

BTW

Verhuur van (bedrijfs-)onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Om toch met BTW te kunnen verhuren, deden verhuurders en huurders in het verleden (tot 24 maart [...]

7:226 BW: koop breekt geen huur bij projectontwikkeling?

In de projectontwikkeling is het bestendig gebruik om, voordat er gebouwd wordt, huurovereenkomsten te sluiten en daarna het project door te verkopen aan een [...]

Soort gebreken belangrijk bij nieuwbouw

In bouwcontracten wordt nog altijd vaak gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989. Hierin staan onder meer verschillende [...]

Financiële crisis geen onvoorziene omstandigheid

De financiële crisis leidt nog steeds tot veel geschillen. Op 30 september 2009 wees de kort gedingrechter in Zutphen (LJN: BK3761) een duidelijk vonnis in [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid: Palm Invest

In de Palm Invest-zaak heeft de rechtbank Amsterdam (LJN: BK7176) op 11 november 2009 beslist dat een commercieel manager, die als tijdelijk bestuurder van [...]

Contractbeheer: voorkomen is beter dan genezen

De huidige economische crisis zet veel zakelijke relaties onder druk. Door verminderde financiële armslag worden afspraken niet of minder goed nagekomen. [...]