Kantorenleegstand

Download PDF

In 2010 stond in Nederland ongeveer 14% van de kantoorruimte leeg, in Amsterdam was dat zelfs 17%.

Amsterdam heeft ervoor gekozen deze maatschappelijk ongewenste leegstand aan te pakken op grond van het instrumentarium dat de nieuwe Wet kraken en leegstand biedt. In juni dit jaar zal Amsterdam op grond van deze wet een nieuwe leegstandsverordening invoeren voor leegstandsgebieden Teleport en Amstel III. Met deze verordening beoogt de gemeente, via een systeem van meldingsplicht, voordracht, dwangsom en bestuurlijke boete, eigenaren te dwingen om hun kantoren te verhuren, bijvoorbeeld als woning. Het is echter nog maar zeer de vraag of de gemeente erin zal slagen marktpartijen onder dwang met elkaar te laten contracteren.

Op landelijk niveau heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu op 7 maart 2011 het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit actieprogramma beoogt op drie manieren de leegstand aan te pakken: 1) via herontwikkeling, transformatie en sloop; 2) via maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op langere termijn te verbeteren; 3) via betere regionale ruimtelijke planning, programmering en afstemming. Het programma bindt organisaties van beleggers, projectontwikkelaars, gemeenten en provincies. Wij houden de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten.