Is er perspectief voor het middensegment van de woningmarkt?

Download PDF

Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) vindt van wel. Het aanbod van woningen in het middensegment moet, en kan omhoog, aldus het PBL. Het PBL publiceerde vorige week een rapport.

Een aspect uit het rapport licht ik er uit: de rol van de woningcorporaties. Daar waar vaak gezegd wordt dat de huidige Woningwet de rol van corporaties in het middensegment teveel beperkt, ziet het PBL mogelijkheden. Het PBL constateert bijvoorbeeld dat veel corporatiewoningen op basis van hun kwaliteit boven de liberalisatiegrens vallen. Corporaties houden die woningen desondanks in het “DAEB” segment, door niet de maximale huurprijs te vragen op basis van het woningwaarderingsstelsel. Indien corporaties dergelijke woningen wel binnen het niet-DAEB segment brengen, ontstaat een groter aanbod van woningen in het middensegment. De financiële nadelen voor corporaties die gepaard gaan met woningen in het niet-DAEB segment, worden dan opgevangen door een hogere huurprijs.

Het is interessant om te zien hoe corporaties tegen deze visie aankijken.

Voor vragen, neem contact op met mr. Steven Arnold