Huurder of Beheerder?

Download PDF

Algemene voorwaardenHet gebeurt steeds vaker: eigenaren van woningen verhuren de woning aan een bedrijf, die op haar beurt de woning kamergewijs verhuurt aan drie of vier bewoners.

Los van de vraag of de Huisvestingsverordening (en eventueel het splitsingsreglement) deze vorm van woningdelen toestaat, is het ook interessant te kijken naar de huurverhoudingen. In een recente uitspraak oordeelde de Voorzieningenrechter in Amsterdam daarover.

Huurbescherming
Een eigenaar verhuurde een appartement in Amsterdam aan een bedrijf, dat op haar beurt de woning per kamer onderverhuurde aan drie bewoners. Nadat het bedrijf de huurovereenkomst met de eigenaar had opgezegd, vorderde de eigenaar ontruiming van de woning. Het standpunt van de eigenaar was dat de bewoners geen huurbescherming hadden, nu zij onzelfstandige woonruimten huurden. Beëindiging van de huurovereenkomst tussen de eigenaar en het bedrijf, betekende dus automatisch de beëindiging van de onderhuurovereenkomsten met de bewoners, aldus de verhuurder. Het bedrijf was het daarmee eens.

De Voorzieningenrechter dacht daar anders over. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen de eigenaar en het bedrijf geen huurovereenkomst was, maar een beheersovereenkomst. Volgens de rechter had het bedrijf namens de eigenaar huurovereenkomsten gesloten met de bewoners. Zij huurden dus rechtstreeks van de eigenaar, en konden zich beroepen op huurbescherming.

Twee aspecten aan deze uitspraak zijn belangrijk
Ten eerste: procesrechtelijk is interessant of een rechter, indien twee partijen vinden dat zij samen een huurovereenkomst hebben gesloten, mag oordelen dat het geen huurovereenkomst is.

Ten tweede: eigenaren van woningen die een dergelijk bedrijf inschakelen moeten beseffen dat het contract dat zij sluiten met het bedrijf niet zomaar wordt gezien als een huurovereenkomst. Goede afspraken met zo’n bedrijf zijn dus belangrijk.

Vragen? Neem contact op met Steven Arnold, s.arnold@pharosadvocaten.nl