Hoe vergroten we het aanbod van huurwoningen in het middensegment?

Download PDF

Het aanbod van huurwoningen in het middensegment staat al enige tijd volop in de belangstelling. Huurwoningen in het middensegment hebben een huurprijs tussen de € 710,68 (de liberalisatiegrens) en pakweg € 1.000,– per maand. Dat aanbod is nu te laag. Mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, zijn daarom aangewezen op duurdere huurwoningen, en op koopwoningen.

Vorige week ging het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al in op dit probleem. Nu behandelt het CPB hetzelfde onderwerp in haar rapport over het huurbeleid van woningcorporaties.

Woningwaarderingsstelsel (WWS)
Het CPB stelt (net als het PBL) vast dat woningcorporaties veel woningen bezitten die op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS) tot het middensegment behoren. Woningcorporaties houden de huur van deze woningen echter onder de liberalisatiegrens. Het gevolg daarvan is dat deze woningen binnen het “DAEB” segment blijven. Ook komen huurders alleen in aanmerking voor huurtoeslag indien de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Kortom, indien de huurprijs van een woning van een woningcorporatie boven de liberalisatiegrens komt, heeft dat nogal wat consequenties.

Punten
Het WWS kent aan woningen een maximaal redelijke huurprijs toe, op basis van punten die worden toegekend aan een woning. Tot 2015 werden de punten met name toegekend op basis van de kwaliteit van de woning. Sinds 2015 speelt ook de WOZ waarde van de woning een rol bij het bepalen het aantal punten, en daarmee van de maximaal redelijke huurprijs. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen op basis van het WWS sinds 2015 zijn gestegen, zeker in de Randstad. De huurprijzen die woningcorporaties vragen zijn echter niet evenredig meegestegen.

Het “niet DAEB” segment
Het CPB beveelt aan dat woningcorporaties meer woningen in het “niet-DAEB” segment laten vallen door de huurprijzen te verhogen tot boven de liberalisatiegrens, indien het WWS dat mogelijk maakt. Het gevolg is dat het aanbod van huurwoningen in het middensegment zal stijgen. Het CPB stelt voor huurders van woningen met een huur boven de liberalisatiegrens ook in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag.

Advies aan woningcorporaties
Het gevolg zal wel zijn dat het aanbod van sociale huurwoningen afneemt. Het CPB adviseert woningcorporaties “kleiner en goedkoper” te bouwen, zodat de grotere en duurdere sociale huurwoningen kunnen doorschuiven naar het middensegment.

Een interessante visie. De discussie over het middensegment wordt ongetwijfeld vervolgd

Vragen? Neem contact op met Steven Arnold, s.arnold@pharosadvocaten.nl