Franchise: geven van té positieve omzet- en winstprognoses kan leiden tot einde franchiseovereenkomst

Download PDF

Hoge Raad uitspraak 24 februari 2017

Street-one laat haar merkkleding verkopen door franchisenemers. Voorafgaand aan het sluiten van een tweetal franchiseovereenkomsten voor vestigingen in Barneveld en Wijchen gaf Street-one aan de franchisenemer omzet- en winstprognoses af, die zij zelf had opgesteld. Deze waren voor deze franchisenemer uiteraard zeer belangrijk. U raadt het al, de prognoses bleken niet te kloppen omdat deze – kort gezegd – een te rooskleurig beeld hadden geschetst. De franchisenemer stelde Street-one aansprakelijk voor de schade en vernietigde dan wel ontbond de overeenkomst. Bij de rechtbank werd gevorderd: te bepalen dat er sprake is van dwaling, buitengerechtelijke vernietiging, onrechtmatig handelen en vergoeding van geleden schade.

De rechtbank gaf de franchisenemer ongelijk. Het hof gaf hem echter gelijk en de Hoge Raad ook.

De Hoge Raad vond het van groot belang dat het in deze zaak, anders dan in een belangrijke eerdere franchisezaak, de franchisegever was die de prognoses zelf had opgesteld en die prognoses dus niet door een derde had laten opmaken. De Hoge Raad bepaalt dat de franchisegever onzorgvuldig handelde (met grote juridische gevolgen) en dat het daarbij niet uitmaakt of de franchisegever wist dat de prognoses onjuist waren.

Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over dit belangrijke arrest en over de manier waarop franchisenemers en franchisegevers hiermee om kunnen gaan vanaf nu. Feit is echter dat de vrijblijvendheid voor franchisegevers er een beetje af is. Ook kunnen we ons afvragen of dit een ander licht laat schijnen op de bestaande rechtspraak over verhuurders die prognoses afgeven voor passantenstromen, met name als het om omzet-huur gaat.

Bel voor meer informatie Arjen de Bruijn (06-53664492).

Op de hoogte blijven? Inschrijven nieuwsbrief