Financiële crisis geen onvoorziene omstandigheid

Download PDF

De financiële crisis leidt nog steeds tot veel geschillen. Op 30 september 2009 wees de kort gedingrechter in Zutphen (LJN: BK3761) een duidelijk vonnis in een koopgeschil. Koper probeerde van een koopcontract af te komen met een beroep op onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW. Hij stelde onder meer dat de huizenprijzen waren gedaald door de financiële crisis, zodat zijn plannen tot het ontwikkelen van appartementen in het gekochte pand niet meer financieel haalbaar waren. De rechter gaf de koper echter geen gelijk. Volgens de rechter is het een feit van algemene bekendheid dat de economie in het algemeen en de onroerendgoedmarkt in het bijzonder aan schommelingen onderhevig is. Periodes van economische voorspoed worden vroeg of laat afgewisseld door economisch mindere tijden. Periodes van stijgende huizenprijzen worden afgewisseld door stabiliserende of zelfs dalende huizenprijzen. Dit vonnis bevestigt de tendens in de rechtspraak.