Een laatste kans, maar eens houdt het op

Download PDF

Laatste kansovereenkomst

Veel woningcorporaties hanteren een zogenaamd laatste kans (of tweede kans) beleid. In de praktijk blijkt dit een effectief middel. Huurders krijgen zo een laatste kans om hun leven te beteren. Zij krijgen een nieuwe huurovereenkomst voorgelegd waarin strikte voorwaarden zijn opgenomen waaraan zij moeten voldoen.

Woningcorporaties sluiten een laatste kansovereenkomst met een huurder die bijvoorbeeld:

· Een betalingsachterstand heeft

· Overlast bezorgt

· Begeleiding nodig heeft

In een laatste kansovereenkomst staat welke gedragingen de corporatie niet meer accepteert. Indien de huurder nog eenmaal overlast bezorgt, de huur te laat betaalt of de aangeboden hulp niet accepteert, gaat de corporatie onmiddellijk tot ontbinding van de laatste kansovereenkomst over.

Vaak gaat het om het accepteren van hulpverlening. Indien de huurder niet strikt de instructies van de betrokken zorginstelling opvolgt, volgt ogenblikkelijk ontbinding van de laatste kansovereenkomst. Over zo’n voorwaarde oordeelde het Hof in Den Haag onlangs in een hoger beroepzaak (ECLI:NL:GHDHA:2017:2119).

De huurovereenkomst met deze huurder was ontbonden omdat de huurder en diens gezin voortdurend overlast bezorgden. De huurder kreeg van de corporatie een laatste kans, op een ander adres. Een van de voorwaarden was dat de huurder de aangeboden begeleiding van een bepaalde zorginstantie accepteerde.

De huurder deed dat niet, en bezorgde bovendien opnieuw overlast. De corporatie wilde vervolgens de laatste kansovereenkomst ontbinden. De kantonrechter vond dat aan de huurder geen eerlijke laatste kans was geboden. De corporatie had er zelf voor moeten zorgen dat het zorgtraject op gang kwam.

In hoger beroep oordeelde het Hof anders: de corporatie viel niet te verwijten dat het zorgtraject niet op gang was gekomen. De huurder wel. Het Hof ontbond de laatste kansovereenkomst, onder de veelzeggende toevoeging: “eens houdt het op”. Een mooie steun in de rug dus voor het laatste kansbeleid.

Twee tips bij het sluiten van een laatste kansovereenkomst:

1. Omschrijf de verplichtingen waaraan de huurder moet voldoen uitgebreid en zo concreet mogelijk;

2. Hoewel de Wet doorstroming huurmarkt woningcorporaties verbiedt tijdelijke huurovereenkomsten (voor twee jaar of korter) aan te gaan, geldt een uitzondering voor specifieke overeenkomsten, zoals de laatste kansovereenkomst. Maak van die mogelijkheid gebruik, zodat er geen enkele verplichting ontstaat aan het einde van de laatste kansovereenkomst.

Heeft u vragen? Neem gerust even contact op met mij.