De stelselmatig te laat betalende huurder

Download PDF

Het gebeurt regelmatig. Een huurder laat een huurachterstand ontstaan, maar betaalt steeds zodra hij een dagvaarding van de verhuurder heeft ontvangen. De vuistregel is dat een achterstand van drie maanden huur voldoende is om een huurovereenkomst te ontbinden. Huurders weten dat, en zorgen ervoor dat de achterstand is ingelopen indien de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vordert.

Maar dat gaat niet altijd goed voor de huurder. Indien de huurder stelselmatig te laat betaalt, en steeds een huurachterstand laat bestaan, die hij weer inloopt zodra de verhuurder een procedure start, kan er toch voldoende reden zijn de huurovereenkomst te ontbinden. Zo bepaalde het gerechtshof in Amsterdam op 29 augustus jl. (ECLI:NL:GHAMS:2017:3504).

Verhuurders die te maken hebben met huurders die stelselmatig te laat of te weinig betalen, maar steeds als het puntje bij paaltje komt de achterstand inlopen, hebben zeker mogelijkheden de huurovereenkomst te ontbinden.

Meer weten, neem contact op met mr. Steven Arnold.