De Bedrijfshuuradviescommissie stopt

Download PDF

De Bedrijfshuuradviescommissie, verder te noemen: “BHAC”, adviseert partijen en rechters over huurprijsaanpassingen bedrijfsruimte (bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals winkelruimte). De BHAC is een onderdeel van de Kamer van Koophandel. In verband met de reorganisatie van de Kamers van Koophandel stopt de BHAC per 1 januari 2014. Gelet op de behandeltijd van een zaak heeft de Kamer van Koophandel aangegeven dat er geen nieuwe adviesaanvragen meer in behandeling worden genomen.  Wat betekent dit voor de praktijk?

Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling van “290 bedrijfsruimte” kan pas bij de rechter ingesteld worden nadat partijen advies hebben ingewonnen omtrent de nadere huurprijs. Dit advies dient opgesteld te worden door één of meer door partijen gezamenlijk benoemde deskundigen. Indien partijen hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, benoemt de rechter deze op verzoek van één van de partijen. Uit de toelichting bij de wetgeving blijkt dat bij deskundigen in de eerste plaats gedacht moet worden aan de BHAC. Maar het mag ook een andere partij zijn.

Voor het vaststellen van de nieuwe huurprijs dient er gekeken te worden naar het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de dag van het instellen van de vordering tot nadere huurprijsvaststelling. De praktijk leert dat het vaststellen van een nieuwe huurprijs geen gemakkelijke opgave is. Vaak is het lastig om vergelijkbare huurpanden te vinden en de huurprijs van deze panden te achterhalen. Gebleken is dat rechters grote waarde hechten aan het advies van de BHAC. Dit is onlangs nog eens bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Zowel de kantonrechter in eerste aanleg en het Hof in hoger beroep oordeelde dat grote waarde aan de rapportage van de BHAC moet worden toegekend, omdat zij door haar specifieke deskundigheid en ervaring bij uitstek in staat is om invulling te geven aan de vereisten voor vaststelling van een nadere huurprijs. Verder wordt aangegeven dat de BHAC een onafhankelijke positie inneemt en het advies van de BHAC door drie deskundigen wordt geformuleerd, waardoor zij in staat zijn hun individuele beoordeling te toetsten en de waarde van het advies versterkt.

Door het stoppen van de BHAC verdwijnt er een instituut waarvan je deskundigheid mocht verwachten. Verhuurders, huurders en rechters zijn vanaf nu dus enkel aangewezen op advisering van andere partijen die verstand hebben van de specifieke huurprijsaanpassingsregels die zijn opgenomen in de wet. De ervaring leert dat het niet altijd gemakkelijk is om een deskundige te vinden. Niet iedere makelaar/taxateur beschikt bijvoorbeeld over de specialistische kennis om over een nadere huurprijsvaststelling te adviseren. Daarnaast is de verwachting dat er ook (meer) discussie zal ontstaan over de onafhankelijkheid en objectiviteit van de deskundige. Waarschijnlijk zullen dan ook niet alleen rechters de BHAC gaan missen, maar ook huurders en verhuurders. De toekomst zal het moeten uitwijzen.