De AVG – Haastige spoed is zelden goed

Download PDF

Privacy is een groot goed, maar tegenwoordig ook een noodzakelijk kwaad. Uw mailbox is waarschijnlijk de afgelopen weken overvol geraakt met verzoeken om toestemming voor nieuwsbrieven en informatie inzake nieuwe privacy voorwaarden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vandaag de dag een hottopic, en dat is ook wel noodzakelijk nu deze 25 mei 2018 in werking is getreden en op de niet naleving van deze verordening hoge boetes staan. Deze nieuwe privacyregels stellen eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Ook bijvoorbeeld verhuurders en beheerders van vastgoed, krijgen met de AVG te maken. Zij verwerken immers een grote hoeveelheid persoonsgegevens (met name gegevens over huurders).

Verwerkersovereenkomst
Een van de belangrijkste onderdelen van de AVG is de verwerkersovereenkomst. Indien u als verhuurder persoonsgegevens laat verwerken door een derde partij, en u zelf bepaalt wat moet gebeuren en hoe, dient u met deze partij een verwerkersovereenkomst te sluiten. Bij deze derde partijen, ook wel verwerkers genoemd, moet u onder andere denken aan ICT-dienstverleners, clouddienstverleners, vastgoedbeheerders (afhankelijk van de taak die zij uitvoeren), administratiekantoren (afhankelijk van de taak die zij uitvoeren), loonadministratie kantoren en website hostingbedrijven. Deze verwerkersovereenkomst heeft tot doel om af te spreken dat de verwerker zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat.

Aansprakelijkheid
Aangezien de AVG al op 25 mei 2018 in werking is getreden, zouden alle verwerkersovereenkomsten al gesloten moeten zijn. Dit blijkt in de praktijk toch anders. Nu momenteel nog haastig verwerkersovereenkomsten gesloten worden, is het noodzakelijk om ondanks deze haast scherp te blijven. Indien u door een verwerker een verwerkersovereenkomst wordt aangeboden, lees deze dan grondig door of laat er een advocaat naar kijken. Ook al lijkt deze overeenkomst een formaliteit, het blijft een overeenkomst die u ondertekent. In de praktijk blijkt dat de partij die de overeenkomst aanbiedt, de overeenkomst op een voor haar gunstige wijze inkleurt. Dit uit zich met name in een bepaling inzake de aansprakelijkheid. Zonder dat u ervan bewust bent, kan u aldus akkoord gaan met een vergaande aansprakelijkheid. Voorkom eventuele problemen en laat u niet leiden door spoed; haastige spoed is immers zelden goed. Wees scherp en weet wat u ondertekent!

Vragen? Neem contact op met Ellis Cuijpers, e.cuijpers@pharosadvocaten.nl