Contractbeheer: voorkomen is beter dan genezen

Download PDF

De huidige economische crisis zet veel zakelijke relaties onder druk. Door verminderde financiële armslag worden afspraken niet of minder goed nagekomen. Contractspartijen beramen zich over hun contractuele mogelijkheden, bijvoorbeeld over de vraag of er wel zekerheid is dat een afnemer of klant daadwerkelijk betaalt. Voor een onderneming kunnen lopende verplichtingen op grond van zogenoemde duurovereenkomsten, zoals huurcontracten en lease- of servicecontracten een ongemakkelijk keurslijf gaan vormen. Opzegging of aanpassing hiervan is namelijk niet altijd mogelijk. Zo bevat de wet of rechtspraak in sommige gevallen dwingende opzeggingsbepalingen/- beperkingen.

Tijdig en goed contractbeheer is dan ook belangrijk. Hiermee houdt u inzicht en grip op verplichtingen en kunt u voorkomen dat achteraf tegen vaak aanzienlijke kosten geprocedeerd moet worden om onder knellende contracts-verplichtingen uit te komen. Juist ook bij het afsluiten van nieuwe contracten is het belangrijk zich af te vragen of het bijvoorbeeld wenselijk (en mogelijk) is het contract voor een langere periode aan te gaan, of dat het niet beter is om, weliswaar tegen een wat hogere prijs, maar voor een kortere periode te contracteren zodat de organisatie flexibeler is. U kunt bijvoorbeeld uw contracten eens laten doorlichten met het voorgaande in uw achterhoofd.