CBb: Gemeenten moeten een kostendekkende vergoeding in rekening brengen bij verhuur en ingebruikgeving van sportaccommodaties

Download PDF

Het CBb heeft op 9 augustus 2022 geoordeeld dat gemeenten bij verhuur en ingebruikgeving van sportaccommodaties een kostendekkende vergoeding in rekening moeten brengen. Interessant is met name dat een verstrekte exploitatievergoeding kan worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Lees hier het artikel