BTW

Download PDF

Verhuur van (bedrijfs-)onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Om toch met BTW te kunnen verhuren, deden verhuurders en huurders in het verleden (tot 24 maart 1999) een optieverzoek bij de belastingdienst als de huurder het gehuurde zou gaan gebruiken voor prestaties die recht geven op tenminste 90% aftrek van voorbelasting. Daarmee opteerden zij voor een BTW belaste verhuur. Sinds 1999 hoeft dat op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 niet meer als de huurovereenkomst aan verschillende vereisten voldoet. In huurovereenkomsten wordt dan ook veelvuldig een beroep gedaan op deze Mededeling. Deze Mededeling is inmiddels vervallen en vervangen door artikel 11 lid 1, onderdeel b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De vereisten blijven overigens gelijk. De verwijzing in de huurovereenkomsten naar de Mededeling kunnen nu dus vervangen worden door een verwijzing naar artikel 11 lid 1 onderdeel b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, juncto 6a Uitvoeringsbeschikking Wet Omzetbelasting.