Basisregistratie Ondergrond

Download PDF

In het Kadaster zijn verschillende vastgoed- en geografische gegevens geregistreerd: wat is van wie en waar lopen welke grenzen. Voor gegevens over de situatie onder de grond komt er ook een dergelijk register aan. Hoogstwaarschijnlijk treedt vanaf 1 januari 2018 – deze ingangsdatum staat nog niet vast – de Wet (en het Besluit) basisregistratie ondergrond (gefaseerd) in werking. Hierdoor wordt de Basisregistratie Ondergrond (de BRO) in het leven geroepen, met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en de gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Een dergelijk register klinkt uitermate handig voor onder andere de bouw-, infrastructuur- en landbouwsector. Het is de bedoeling dat bedrijven en particulieren via internet gratis van de BRO gebruik kunnen maken.

Zie de volgende links voor meer informatie over: