7:226 BW: koop breekt geen huur bij projectontwikkeling?

Download PDF

In de projectontwikkeling is het bestendig gebruik om, voordat er gebouwd wordt, huurovereenkomsten te sluiten en daarna het project door te verkopen aan een belegger, dat wil zeggen mét behoud van de huurovereenkomst. Artikel 7:226 BW “koop breekt geen huur” is op deze situatie van toepassing.

Het gehuurde is in dit geval uiteraard nog niet in gebruik genomen ten tijde van de overdracht. Het pand bestaat immers nog slechts op papier. Er bestaat discussie over de vraag of artikel 7:226 BW ook werkt als het gehuurde ten tijde van de overdracht nog niet in gebruik is genomen. Verschillende deskundigen zijn van mening dat dit artikel niet werkt in een dergelijk geval. Voor onder meer de projectontwikkeling zou dit verstrekkende gevolgen hebben.

Opvallend is dat uit de wetsgeschiedenis het vereiste van ingebruikname niet valt op te maken. Daaruit blijkt juist dat het niet in gebruik nemen van het gehuurde voor juridische levering géén beletsel is voor de werking van artikel 7:226 BW. De wettekst zelf stelt het in gebruik zijn van het gehuurde bovendien ook niet als eis. Dat is logisch, aangezien dit artikel is bedoeld als bescherming voor een huurder en niet voor een koper. Het laatste woord is hierover niet gezegd.